Samenstelling
 
Mark de Brouwer
  Voorzitter
Willeke Groenen
  Lid
Miranda van Rooij   Lid
Evelien Hermans       Lid
Ingrid Welten   Penningmeester
Lennie Gommans
  Secretaris

De oudercommissie houdt de ouders via het ouderportaal op de hoogte van datgene waar zij mee bezig zijn. De oudercommissie heeft ook een eigen e-mailadres namelijk: skmoudercommissie@gmail.com 

Ouders die hun emailadres naar bovenstaand adres mailen, krijgen de verslagen van de oudercommissievergadering doorgemaild.

Contact
Stichting Kinderopvang Meijel
Kurversweg 4
5768 RS Meijel
t. 077-4664560