Samenstelling
 
Niels van Dijk
  Voorzitter
Willeke Groenen
  Coord. Communicatie
Miranda van Rooij   Secretaris
Evelien Hermans       Coord. Pers. aangelegenheden en activiteiten
Ingrid Welten   Penningmeester
Carla Basten    
  Lid

De oudercommissie houdt de ouders via het ouderportaal op de hoogte van datgene waar zij mee bezig zijn. De oudercommissie heeft ook een eigen e-mailadres namelijk: skmoudercommissie@gmail.com 

Ouders die hun emailadres naar bovenstaand adres mailen, krijgen de verslagen van de oudercommissievergadering doorgemaild.

Contact
Stichting Kinderopvang Meijel
Kurversweg 4
5768 RS Meijel
t. 077-4664560