We een babyspecialistisch kinderdagverblijf zijn

21-09-2018
Op 5 juli 2018 heeft SKM de Licentie Babyspecialist behaald. Hiermee zijn we het eerste kinderdagverblijf in Nederland met verticale groepen die voldoen aan alle richtlijnen die zijn vastgesteld voor een babyspecialistisch kinderdagverblijf.

In 2017 zijn alle pedagogisch medewerkers hierin geschoold en zijn we begonnen met het werken via deze richtlijnen. Nu - na alle beleidsveranderingen bij SKM en een geslaagde audit - mogen we ons een babyspecialistisch kinderdagverblijf noemen.

We vinden deze manier van werken een grote meerwaarde voor alle baby's, hun welbevinden op de groep en hun ontwikkeling, maar zeker ook voor ons team.

Contact
Stichting Kinderopvang Meijel
Kurversweg 4
5768 RS Meijel
t. 077-4664560