Van Brede School Meijel

Naar Kindcentrum Meijel

Na de eerste start in 1999 samen in het gebouw met basisschool en peuterspeelzaal en later na de uitbreiding en officiële opening van de brede school Meijel op 18 mei 2003 is er in de samenwerking tussen de participanten van de brede school veel gebeurd.
  
Aan een gezamenlijke visie en doelstelling is hard gewerkt, er zijn doelen toegevoegd en er vonden wederom veranderingen plaats in de brede school. Het aantal participanten is veranderd; op dit moment voorzien we in kinderopvang, basisschool, JGZ (consultatiebureau en schoolarts), logopedie en ergotherapie.
 
In 2014 groeit de brede school door naar een kindcentrum en verandert ook het beleidsplan. Dit is immers een groeidocument dat regelmatig aan de actualiteit zal worden aangepast. Een document dat alleen maar leeft als de medewerkers van de brede school ook vanuit de visie die in dit plan verwoord wordt, blijven handelen. Leren ván elkaar en mét elkaar ten diensten van een optimale ontwikkeling van de kinderen van 0 t/m 14 jaar die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. 
 
Want bij die nieuwe inhoud hoort een naam die recht doet aan die inhoud. Waar de naam 'brede school' toch vooral de benaming voor het gebouw was waar een start werd gemaakt met het samen vormgeven aan de manier van werken met alle kinderen die aan de zorgen van opvang en onderwijs werden toevertrouwd, is het 'Kindcentrum' de plaats waar door die inhoudelijke afstemming en samenwerking het kind nu inderdaad die centrale plaats inneemt die nodig is voor een optimale ontwikkeling van 0 tot 14 jaar.
Een Kindcentrum dat bovendien als 'partner van Jeugdstation' het loket vormt waar ouders terecht kunnen voor informatie en advies bij opgroeien en opvoeden
 
Bij de invoering van 'Passend Onderwijs' in augustus 2014 was het Kindcentrum Meijel klaar voor de start en zullen de participanten zich vol passie blijven inzetten om de in dit beleidsplan beschreven ontwikkelingen verder uit te bouwen en te verfijnen. En dat natuurlijk in het belang van alle kinderen die nu en in de toekomst het Kindcentrum Meijel bezoeken!
 

Stichting Kinderopvang Meijel

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende rondleiding, informatiepakket of antwoord op uw vragen.