Participanten in het Kindcentrum Meijel

Basisschool Den Doelhof 
Basisschool Den Doelhof is een school met een uitnodigende leeromgeving waar ieder kind wordt gewaardeerd op zijn of haar mogelijkheden, met leerkrachten waarbij ze zich vrij en veilig voelen. De richting die de school is ingeslagen heeft het volgende motto "Optimale ontwikkelingskansen in een veilige schoolomgeving".
 
Stichting Kinderopvang Meijel
Stichting kinderopvang Meijel biedt opvang voor kinderen van 0-4 jaar en zorgt voor voor-, tussen-, en/of naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar, met of zonder vakantieopvang. Ook verzorgen zij het overblijven voor de kinderen van de basisschool. Bovendien is peuterspeelzaal "ut Debberke" sinds 1 januari 2009 een onderdeel van de stichting kinderopvang Meijel.
 
Jeugdgezondheidszorg / GGD Limburg-Noord / Groene kruis
Jeugdgezondheidszorg richt zich op alle 0 tot 19 jarigen en hun ouders en/of verzorgers. De zorg wordt uitgevoerd door verpleegkundigen, artsen maar ook logopedisten en mensen van de afdeling gezondheidsvoorlichting. 
Voor de 0 tot 4 jarigen onder verantwoording van de medewerkers van het Groene Kruis, voor de 4 tot 19 jarigen onder verantwoording van de medewerkers van de GGD.
  
 
Gemeente Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas, is hoewel niet lijfelijk aanwezig in het Kindcentrum Meijel, een partner in het geheel. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair onderwijs. Tevens is de gemeente eigenaar van de ruimtes waarin de kinderopvang en jeugdgezondheidszorg gehuisvest zijn. 

Stichting Kinderopvang Meijel

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende rondleiding, informatiepakket of antwoord op uw vragen.