Participanten in het Kindcentrum Meijel

Basisschool Den Doelhof 
Basisschool Den Doelhof is een school met een uitnodigende leeromgeving waar ieder kind wordt gewaardeerd op zijn of haar mogelijkheden, met leerkrachten waarbij ze zich vrij en veilig voelen. De richting die de school is ingeslagen heeft het volgende motto "Optimale ontwikkelingskansen in een veilige schoolomgeving".
Mocht u uw kind willen aanmelden op bassischool Den Doelhof dat kan dat via deze link: Aanmelden 
 
Stichting Kinderopvang Meijel
Stichting kinderopvang Meijel biedt opvang voor kinderen van 0-4 jaar en zorgt voor voor-, tussen-, en/of naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar, tijdens schoolweken en vakanties.
 
Jeugdgezondheidszorg / GGD Limburg-Noord / Groene kruis
Jeugdgezondheidszorg richt zich op alle 0 tot 19 jarigen en hun ouders en/of verzorgers. De zorg wordt uitgevoerd door verpleegkundigen, artsen maar ook logopedisten en mensen van de afdeling gezondheidsvoorlichting. 
Voor de 0 tot 4 jarigen onder verantwoording van de medewerkers van het Groene Kruis, voor de 4 tot 19 jarigen onder verantwoording van de medewerkers van de GGD.
  
 
Gemeente Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas, is hoewel niet lijfelijk aanwezig in het Kindcentrum Meijel, een partner in het geheel. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair onderwijs. 
 
Logopedie van A tot Z
Logopedie van A tot Z ondersteunt kinderen van alle leeftijden. Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de breedste zin van het woord. Een logopedist kan helpen als er problemen ontstaan op het gebied van spraak, taal, adem en stem, gehoor, afwijkende mondgewoonten, lees- en spellingsproblemen / dyslexie. 
 
Ergo Solutions    
Ergotherapie ErgoSolutions ondersteund kinderen van alle leeftijden.  Mocht een kind problemen ervaren met motorische handelingen zoals aankleden of schrijven dan gaat de ergotherapeut opzoek naar de oorzaak om zo het probleem te verhelpen. 

Stichting Kinderopvang Meijel

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende rondleiding, informatiepakket of antwoord op uw vragen.