Doelstelling en contact
Stichting Kinderopvang Meijel (SKM) heeft een oudercommissie, deze heeft zich tot doel gesteld om de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen.

De oudercommissie heeft een eigen e-mailadres: skmoudercommissie@gmail.com

De oudercommissie dient als tussenpersoon tussen SKM en de ouders/verzorgers van de kinderen en heeft daarbij de bevoegdheid tot het  adviseren van de directie met betrekking tot:

- het financieel beleid; bijvoorbeeld tariefswijzigingen
- het pedagogisch beleid; leesbaarheid, duidelijkheid en communicatie
- personeelsbeleid; stand van zaken, nieuw personeel, attenties namens de ouders bij geboorte, huwelijk en dag van de leiding
- technische zaken en inventaris; verbouwingen en grote aankopen
- kwaliteit van dienstverlening;
 
 
Bovenstaande onderwerpen worden besproken tijdens de vergaderingen die minimaal 1 x per kwartaal worden georganiseerd. Hierbij is de directie van SKM aanwezig.

Ook bij de vergaderingen van SKM is iemand aanwezig van de oudercommissie.

Regelementen, notulen van vergaderingen en aanverwante zaken zijn openbaar en via de site van SKM of via de oudercommissie in te zien of opvraagbaar.


Door middel van de 'lief en leed pot' zorgt de oudercommissie ervoor dat er namens de ouders ingespeeld kan worden op belangrijke gebeurtenissen binnen de stichting. Te denken valt aan huwelijken, geboortes, de dag van de leiding etc.

Bij vragen, ideeën of problemen hebben, waarover u graag wilt praten met de oudercommissie, aarzel dan niet contact op te nemen met de voorzitter of met één van de andere oudercommissieleden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar bovenstaand adres.
 

Stichting Kinderopvang Meijel

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende rondleiding, informatiepakket of antwoord op uw vragen.