Licentie Babyspecialist

Op 5 juli 2018 heeft SKM de Licentie Babyspecialist behaald. Hiermee zijn we het eerste kinderdagverblijf in Nederland met verticale groepen die voldoen aan alle richtlijnen die zijn vastgesteld voor een babyspecialistisch kinderdagverblijf.

In 2017 zijn alle pedagogisch medewerkers hierin geschoold en zijn we begonnen met het werken via deze richtlijnen. Nu - na alle beleidsveranderingen bij SKM en een geslaagde audit - mogen we ons een babyspecialistisch kinderdagverblijf noemen.

We vinden deze manier van werken een grote meerwaarde voor alle baby's, hun welbevinden op de groep en hun ontwikkeling, maar zeker ook voor ons team.Het eerste levensjaar van de baby is cruciaal voor een veilige hechting. Vanuit deze veilige hechting kan een kind zich optimaal ontwikkelen.
We investeren in de wenperiode voor baby's, deze duurt minimaal drie maanden. Wij laten ouder(s) de eerste vier weken enkele dagdelen mee-wennen aan dagritme binnen onze groep. Op deze manier kunnen ouders hun baby veilig overdragen naar de persoonlijk begeleid(st)er binnen de 'voor de baby' nieuwe situatie binnen het kinderdagverblijf. Ouders verzorgen tijdens het mee-wennen enkel hun eigen baby.
 
Tijdens de wenperiode, zonder ouders, draagt de pedagogisch medewerk(st)er de baby regelmatig in een draagdoek. Op deze manier investeren we onder andere in een veilige hechtingsrelatie. Als de baby stress ondervindt door bijvoorbeeld overprikkeling kunnen we onder andere de draagdoek (nabijheid) of een ontspannend bad aanbieden.
 
Na vier weken kan de persoonlijk begeleid(st)er de baby laten wennen aan een tweede pedagogisch medewerk(st)er die werkzaam is op de groep. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar de signalen van de baby, om hier sensitief en responsief op te reageren.
 
We reageren altijd op huilen. De baby is in staat zijn behoefte kenbaar te maken, onder andere door te huilen. We beschikken over de training Dunstan babytaal, waarbij we de vijf reflexgeluiden in het huilen herkennen en hier adequaat op reageren. Dit zijn: honger (neh), slaap (ahw), boertje (eh), ongemak (heh) en darmkrampjes (eairh).
 
Moedermelk wordt geconsumeerd op de dag van aanleveren, invriezen mag maximaal 48 uur na afkolven.
Wij hebben in principe geen voorraad bevroren moedermelk, deze wordt ieder dag vers aangeleverd. Bij uitzondering bewaren wij bevroren moedermelk maximaal twee weken in onze diepvries.
We noteren de datum van ontdooien en adviseren ouders dit ook te doen. Ontdooide moedermelk moet binnen 24 uur geconsumeerd worden. We adviseren ouders om moedermelk in een koeltas/-box te vervoeren gedurende de reis.

Stichting Kinderopvang Meijel

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende rondleiding, informatiepakket of antwoord op uw vragen.