Wist u dat er zwemles wordt aangeboden op de BSO

21-06-2021
Vanaf schooljaar 2006-2007 organiseert SKM in het naschoolse activiteiten aanbod ook het ABC-zwemmen. Dit gebeurt in samenwerking met zwemschool Rodan.


Lessen:
Alle lessen voor het A-, B- en C- diploma duren 60 minuten, inclusief de leswisselingen. De groepjes bestaan uit maximaal 9 kinderen (max 8 vanuit SamSam). De leeftijd waarop de kinderen starten is meestal tussen de 5 en 5½ jaar.
I.v.m. uitloop vanwege corona kan het zijn dat kinderen tussen de 5½  en 6 jaar starten.
De lessen zijn (bij voldoende animo) op:

  • maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 16.30 tot 17.30 uur.
  • vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur.
 
De kinderen worden door de groepsleiding van de BSO naar de zwemles gebracht en gehaald, de leiding helpt de kinderen ook in de kleedkamer. De kinderen worden met de bus van SKM vervoerd van en naar het zwembad.

Kosten

Voor de zwemles betaalt u een maandelijkse een eigen bijdrage van € 27,50. Inschrijfgeld en examengeld betaalt u rechtstreeks aan Rodan Zwemschool.  

Kinderen mogen max 2 jaar zwemmen via SKM. Daarna zijn de volledige kosten en het vervoer voor eigen rekening en verantwoording.

De zwemles wordt betaald vanuit de opvanguren alsmede gedeeltelijk door de eigen bijdrage. Vandaar dat er enkele regels (zie hieronder) gelden m.b.t. afmelden van de zwemles.

Regels
  • Uw kind gaat elke week mee zwemmen. Afmelden graag alleen bij hoge uitzondering.
  • Mocht u toch een keer uw kind af moeten melden op een zwemlesdag, dan kunt u geen tegoed van opvanguren voor deze dag krijgen. Uw kind kan dan eventueel toch met SamSam mee gaan zwemmen, of u kunt uw kind zelf brengen/halen naar de zwemles. 
  • Mocht uw kind een keer niet mee kunnen gaan zwemmen, dan dient u uw kind ook af te melden bij Rodan voor de betreffende zwemles.
  • Het is niet mogelijk te wisselen van zwemlesdag, gedurende de periode dat uw kind via SKM op zwemles zit.

Wachtlijst
U kunt uw kind aanmelden voor zwemles wanneer u opvang afneemt bij SKM. U dient opvang af te blijven nemen tot het moment dat uw zoon/dochter kan starten met zwemles. Wanneer u uw kind aanmeld om via SKM te gaan zwemmen komt hij/zij op de wachtlijst. Bij het maken van de indeling van de zwemlessen wordt er gekeken naar opvangdagen en leeftijd. Het kan daarom voorkomen dat een jonger kind eerder kan starten. Wanneer een kind kan starten heeft niet direct te maken met het moment van inschrijven. Het is echter wel fijn als u uw kind aanmeldt voordat hij/zij 4 jaar wordt.
 

Aanmelden
Het aanmelden van uw (kind)eren gaat als volgt:

  1. Meld uw kind aan via deze button:
  2. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de vooraanmelding met daarin de link naar het inschrijfformulier van Rodan Zwemschool.
  3. U vult het inschrijfformulier van Rodan Zwemschool volledig in, en u betaalt via Ideal het inschrijfgeld (€ 25,-) . Hierna ontvangt u een bevestigingsmail van Rodan Zwemschool.
  4. Uw inschrijving is voltooid.


Methode
De groepsgrootte wijkt sterk af van wat in de meeste zwembaden gebruikelijk is. Ook kennen de kinderen elkaar van SamSam. Hier is specifiek voor gekozen. Ieder kind voelt zich hierdoor meer op zijn gemak, krijgt hierdoor zoveel mogelijk individuele aandacht en zal zodoende snel klaar zijn voor het diploma zwemmen. Er wordt zoveel mogelijk spelenderwijs les en instructie gegeven. Kinderen in deze leeftijd leren gemakkelijk en veel op het moment dat ze spelen. Tijdens de zwemlessen is de zweminstructeur altijd bij de kinderen in het water aanwezig.

Gedurende de zwemlessen hebben de gasten van Beringerzand tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van het zwembad. Indien nodig kan een gedeelte van het zwembad afgezet worden voor de zwemlessen. Rodan Zwemschool heeft reeds veel ervaring opgedaan met het op deze wijze samenwerken met zwembad locaties en de resultaten hiervan zijn zeer positief.

Omdat het zwembad overal 1.39 m. diep is zal er van begin af aan gewerkt worden met drijfmiddelen.
Het zwempakje (Swimsafe) is het afgelopen jaren uitvoerig getest door Rodan en diverse andere grote zwemscholen in Nederland en de resultaten zijn uitstekend te noemen. M.n. veiligheid komt hier duidelijk uit naar voren. Wij zullen gaan werken met de "Swimsafe" en ook met de traditionele drijfmiddelen (bandjes, kurkjes etc.). Het zwempakje krijgt u in bruikleen. Na het behalen van het A diploma via Rodan zwemschool mag u het zwempakje houden. Voor meer informatie betreffende "Swimsafe Floatsuit" zie www.swimsafe.nl 

Communicatie
Om de ouders en kinderen zo optimaal mogelijk te informeren over de voortgang van de zwemontwikkeling van de kinderen maken we gebruik van het "Internet Zwemscore" systeem. Hiermee krijgen de ouders en de kinderen met behulp van een wachtwoord toegang tot een internetsite waar ze de ontwikkeling van de zwemvaardigheid van het betreffende kind kunnen volgen. De zwem-instructeur houdt iedere les nauwkeurig bij wat er is gedaan en hoe de voortgang is. Dit is vervolgens direct na iedere les zichtbaar via Internet. Voor meer informatie zie: www.zwemscore.nl

  
Examen
Voor het examen wordt er gebruik gemaakt van het eigen zwembad van Rodan Viveno,
Noorderpoort 95 in Venlo. De ouders en de kinderen worden op de hoogte gebracht wanneer hun kind klaar is voor het parcourszwemmen als voorbereiding op het examen in dit zwembad.  Dit gebeurt meestal op woensdagavond of zaterdagmiddag. Ouders zijn zelf verantwoordelijk, ook qua vervoer, voor het parcourszwemmen en diplomazwemmen van hun kind.


Vakanties
Per vakantie zal er bekeken worden of er lessen gegeven worden, ouders worden hierover geïnformeerd.
In de vakanties zal ook SamSam met uw kinderen gaan zwemmen. M.u.v. de zomervakantie; indien u kiest voor een aanbod van zwemmen in de zomervakantie regelt u dit verder volledig zelf.

Heeft u verder nog vragen? Voor informatie kunt u terecht bij Mandy Brankaert van BSO SamSam.
(tel: 077-4664560 of zwemles@skmonline.nl)

Stichting Kinderopvang Meijel

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende rondleiding, informatiepakket of antwoord op uw vragen.